top of page
  • Writer's pictureOpticom

After Work Almedalen 2017

Updated: Oct 11, 2022

Onsdag 5 juli 2017 kl. 17:00 – 19:00

Wisby Strands Veranda


Opticom, Adxto & Mimerex arrangerar även i år ett gemensamt mingel för våra kunder. Vi bjuder på rosé, tilltugg samt ett lättsamt samkväm med kollegor i branschen. Vi kommer vid tillfället att informera om våra verksamheter.

Vi hoppas att du vill komma och ser fram emot att träffa dig!


Varmt välkommen önskar Carl Michael Bergman, Helena Östregård, Pontus Torstensson och kollegor


Tyvärr har vi ett begränsat antal platser, så anmäl dig gärna så snart som möjligt: Anmälan

Om du får förhinder, meddela oss gärna via: almedalen@opticom.se


Vill du veta mer om vad vi på Opticom, Adxto och Mimerex arbetar med? Kontakta oss gärna eller besök våra hemsidor:


Carl Michael Bergman, VD, Opticom: carl.michael@opticom.se Opticom Group Opticom International Research

Helena Östregård, VD, Adxto helena.ostregard@adxto.com Adxto

Pontus Torstensson, VD, Mimerex pontus.torstensson@mimerex.com Mimerex

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page